Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 9-6-2015

Chung cư HH2B Linh Đàm mở bán chính thức ngày 8-6-2015, khung giá gốc tương tự tòa HH1 và HH3 từ 14 - 15.5 triệu/m2. Diện tích từ 45 - 76m2.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1:  Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Ban công Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng số tiền
HH2B 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 180 17,81 1.358,37
HH2B 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 180 18,33 1.397,65
HH2B 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 160 18,06 1.377,65
HH2B 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 150 17,93 1.367,65
HH2B 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 130 17,67 1.347,65
HH2B 16 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 180 18,33 1.397,65
HH2B 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 180 17,81 1.358,37
HH2B 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 210 17,69 1.349,09
HH2B 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 170 17,16 1.309,09
HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 165 17,10 1.304,09
HH2B 27 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 190 17,43 1.329,09
HH2B 33 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 150 16,39 1.249,81
HH2B 34 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 160 16,52 1.259,81
HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 120 15,99 1.219,81
HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 150 15,87 1.210,53
HH2B 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 140 15,74 1.200,53
HH2B 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 140 15,74 1.200,53
                     
HH2B 3 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 17,39 1.165,60
HH2B 4 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,24 1.155,60
HH2B 5 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 17,74 1.189,12
HH2B 8 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 17,89 1.199,12
HH2B 14 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 17,89 1.199,12
HH2B 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 17,74 1.189,12
HH2B 16 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 17,89 1.199,12
HH2B 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 190 17,33 1.162,08
HH2B 22 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 175 17,11 1.147,08
HH2B 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 150 16,74 1.122,08
HH2B 29 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 170 16,54 1.108,56
HH2B 33 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 155 16,31 1.093,56
HH2B 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 110 15,64 1.048,56
HH2B 36 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 145 15,66 1.050,04
HH2B 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 160 15,89 1.065,04
                     
HH2B 3 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,29 1.132,80
HH2B 4 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,29 1.132,80
HH2B 6 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 17,79 1.165,56
HH2B 8 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 17,94 1.175,56
HH2B 16 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 17,94 1.175,56
HH2B 17 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 17,44 1.142,80
HH2B 21 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180 17,25 1.130,04
HH2B 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 160 16,44 1.077,28
HH2B 33 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 160 16,44 1.077,28
HH2B 38 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 15,64 1.024,52
                     
HH2B 3 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,29 1.132,80
HH2B 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 17,29 1.132,80
HH2B 5 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 17,79 1.165,56
HH2B 8 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 17,79 1.165,56
HH2B 14 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 165 18,02 1.180,56
HH2B 16 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 17,94 1.175,56
HH2B 17 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 17,44 1.142,80
HH2B 21 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180 17,25 1.130,04
HH2B 22 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 175 17,17 1.125,04
HH2B 27 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 150 16,79 1.100,04
HH2B 28 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 150 16,79 1.100,04
HH2B 30 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 150 16,29 1.067,28
HH2B 38 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 15,64 1.024,52
                     
HH2B 3 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 17,39 1.165,60
HH2B 4 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 180 17,68 1.185,60
HH2B 5 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 180 17,68 1.185,60
HH2B 10 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20%   15,50 1.039,12
HH2B 14 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185 18,26 1.224,12
HH2B 16 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 170 18,04 1.209,12
HH2B 17 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 170 17,54 1.175,60
HH2B 21 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 210 17,63 1.182,08
HH2B 30 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 16,68 1.118,56
HH2B 33 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 165 16,46 1.103,56
HH2B 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 150 16,24 1.088,56
                     
HH2B 4 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 270 18,99 1.448,37
HH2B 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 300 19,90 1.517,65
HH2B 17 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 280 19,12 1.458,37
HH2B 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 290 18,74 1.429,09
HH2B 29 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 290 18,22 1.389,81
HH2B 34 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 290 18,22 1.389,81
HH2B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 250 17,70 1.349,81
HH2B 36 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 330 18,23 1.390,53
HH2B 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 250 17,18 1.310,53
                     
HH2B 3 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 230 19,14 1.063,85
HH2B 14 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 19,64 1.091,65
HH2B 34 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 240 18,32 1.018,26
HH2B 36 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 245 17,91 995,47
HH2B 38 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 250 18,00 1.000,47
                     
HH2B 12 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,14 824,94
HH2B 16 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 120 18,14 824,94
HH2B 22 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 125 17,25 784,46
HH2B 35 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 110 16,42 746,72
HH2B 39 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 110 15,92 723,98
                     
HH2B 16 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 120 18,14 824,94
HH2B 17 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 120 17,64 802,20
HH2B 22 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 125 16,42 746,72
HH2B 34 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 110 15,92 723,98
HH2B 39 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 110 19,14 1.063,85
                     
HH2B 3 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 230 19,14 1.063,85
HH2B 4 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 230 19,14 1.063,85
HH2B 16 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 250 18,00 1.000,47
HH2B 29 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 270 18,86 1.048,26
HH2B 34 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 20% 240 18,32 1.018,26
HH2B 36 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 250 18,00 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 250 18,00 1.000,47
                     
HH2B 3 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 300 19,38 1.478,37
HH2B 4 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 300 19,38 1.478,37
HH2B 8 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 410 21,34 1.627,65
HH2B 9 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 370 21,21 1.489,09
HH2B 14 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 360 20,29 1.547,65
HH2B 28 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 380 14,94 1.519,09
HH2B 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 380 13,91 1.440,53
HH2B 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 350 13,91 1.410,53
                     
HH2B 3 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 200 17,98 1.205,60
HH2B 4 24   Đông Bắc Tây Nam 15 20% 200 #DIV/0! 235,00
HH2B 10 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 19,01 1.274,12
HH2B 16 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 19,01 1.274,12
HH2B 17 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 235 18,51 1.240,60
HH2B 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 245 17,15 1.150,04
                     
HH2B 3 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 190 17,90 1.172,80
HH2B 6 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 19,09 1.250,56
HH2B 11 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 240 19,16 1.255,56
HH2B 15 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 210 18,71 1.225,56
HH2B 16 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 200 18,55 1.215,56
HH2B 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 235 18,59 1.217,80
HH2B 22 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 245 18,24 1.195,04
HH2B 28 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 245 18,24 1.195,04
HH2B 34 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 185 16,82 1.102,28
HH2B 36 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
HH2B 38 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
                     
HH2B 4 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 180 17,75 1.162,80
HH2B 5 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 195 19,09 1.250,56
HH2B 6 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 205 18,63 1.220,56
HH2B 10 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 19,09 1.250,56
HH2B 15 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 210 18,71 1.225,56
HH2B 16 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 200 18,55 1.215,56
HH2B 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 235 18,59 1.217,80
HH2B 28 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 235 #DIV/0! 0,00
HH2B 29 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 200 #DIV/0! 200,00
HH2B 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
                     
HH2B 24 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235 17,59 1.152,28
HH2B 34 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 185 17,32 1.135,04
HH2B 36 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
HH2B 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
HH2B 39 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 16,25 1.064,52
                     
HH2B 5 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 18,78 1.259,12
HH2B 8 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250 19,23 1.289,12
HH2B 10 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 19,01 1.274,12
HH2B 16 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 200 18,48 1.239,12
HH2B 34 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 185 16,76 1.123,56
HH2B 36 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 250 17,23 1.155,04
HH2B 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 200 16,48 1.105,04
HH2B 39 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190 16,33 1.095,04
                     
HH2B 8 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 280 19,64 1.497,65
HH2B 11 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 250 19,24 1.467,65
HH2B 12A 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 250 18,73 1.428,37
HH2B 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 270 19,37 1.477,65
HH2B 16 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 260 19,37 1.477,65
HH2B 21 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 290 18,74 1.429,09
HH2B 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 20% 270 18,48 1.409,09
HH2B 36 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 300 17,84 1.360,53
HH2B 38 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 250 17,18 1.310,53
HH2B 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 200 16,53 1.260,53
                     
HH2B 11 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 180 18,74 1.041,65
HH2B 12A 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 180 18,24 1.013,85
HH2B 15 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 180 18,74 1.041,65
HH2B 16 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 200 19,10 1.061,65
HH2B 17 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 200 18,60 1.033,85
HH2B 22 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 200 #DIV/0! 0,00
HH2B 27 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 200 #DIV/0! 0,00
HH2B 38 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 180 16,74 930,47
                     
HH2B 12A 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 80 16,75 767,60
HH2B 27 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 90 15,81 724,68
HH2B 38 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 90 16,31 747,60
                     
HH2B 3 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 60 16,31 747,60
HH2B 4 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 90 16,46 754,68
HH2B 11 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 100 15,46 708,84
HH2B 21 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 90 16,46 754,68
HH2B 38 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 90 19,10 1.061,65
                     
HH2B 4 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 180 18,24 1.013,85
HH2B 11 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 200 18,46 1.026,06
HH2B 12A 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 180 18,24 1.013,85
HH2B 16 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 200 19,10 1.061,65
HH2B 17 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 200 18,60 1.033,85
HH2B 21 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 220 18,46 1.026,06
HH2B 36 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 185 16,83 935,47
HH2B 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 180 16,74 930,47

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 54064
Lượng truy cập: 53829287
ĐẦU TRANG